Dokumente
Strategjia Zhvillimore e Fakultetit te Mjekësisë për periudhën 2016-2020
Publikuar më:15/04/2021 Shkarko
RREGULLORE PËR STUDIME TË DOKTORATËS
Publikuar më:12/07/2021 Shkarko
STATUTI I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
Publikuar më:17/05/2021 Shkarko
RREGULLORE PËR FINANCIMIN E VEPRIMTARISË KËRKIMORE - SHKENCORE, ARTISTIKE DHE SPORTIVE NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS ''HASAN PRISHTINA''
Publikuar më:12/07/2021 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2019
Publikuar më:15/04/2021 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2018
Publikuar më:15/04/2021 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2017
Publikuar më:15/04/2021 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2016
Publikuar më:15/04/2021 Shkarko