Dokumente dhe Rregullore
Strategjia Zhvillimore e Fakultetit te Mjekësisë për periudhën 2016-2020
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
RREGULLORE PËR STUDIME TË DOKTORATËS
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
STATUTI I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Regulation on quality assurance
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
STATUTE OF UNIVERSITY OF PRISHTINA
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Student Academic Mobility
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Regulation on SEMS_Eng
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
REGULATION ON DISCIPLINARY MEASURES AND PROCEDURES FOR THE ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITY OF PRISHTINA
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
REGULATION FOR UNDERGRADUATE STUDIES - BACHELOR
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
REGULATION FOR MASTER SCIENTIFIC STUDIES
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
RREGULLORE PËR FINANCIMIN E VEPRIMTARISË KËRKIMORE - SHKENCORE, ARTISTIKE DHE SPORTIVE NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS ''HASAN PRISHTINA''
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2019
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2018
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2017
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2016
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko