shiko lajmet tjera

Lajme për Studentët

    Njoftim për transfer

    Njoftohen kandidatet qe kane aplikuar per transfer ne Fakultetin e Mjekesise se lista finale e transfereve do te publikohet pas perfundimit te shqyrtimit n[…]

shiko ngjarje tjera

Ngjarje

    Mbrojtje publike e tezës së doktoratës

    Njoftojmë të interesuarit se Ass. Dr. Drita Kutllovci - Zogaj mr.sc me datën 25.10.2016 në ora 11:00 në dekanat, e mbron tezën e doktoratës, me titull: ˝ K[…]

 
 

ADDRESS

Fakulteti i Mjekësisë
Rr. Bulevardi i Dëshmorëve, p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +381(0)38 512 221
Fax: +381(0)38 512 223
E-mail: [email protected]
web: http://mjekesia.uni-pr.edu