Mirësevini në Fakultetin e Mjekësisë!

U themelua më 17 qershor të vitit 1969, ndërsa punën e filloi në dhjetor të po atij viti dhe ligjërata e parë u mbajt në lokalet e Fakultetit Filozofik të Prishtinës.

Portali universitar

ERAWEB ka hapur thirrjet për aplikim për bursa në shkencat mjekësore

ERAWEB(pjesë e programit Erasmus Mundus), ku UP eshte partner, ka hapur thirrjet për aplikim për bursa në shkencat mjekësore.

Eraweb është progam që mundëson shkëmbime ndërmjet 7 uni...

Më shumë

Njoftim për paraqitjen e provimeve online

Njofttohen të gjithë studentet se paraqitja e provimeve online (SEMS) për afatin e Janarit 2015  do të bëhet me datën
19 dhe 20/ 01/ 20015

Më shumë

Orari i provimeve për afatin janarit/shkurt 2015

Orari i ligjeratave sipas drejtimeve

Më shumë

Njoftim per regjistrimin e semestrit 2014/15

Njoftohen të gjithë studentet se afati pë...

Më shumë

Njoftim për vendimet e Senatit te Universitetit të Prishtinës

Më shumë