Mirësevini në Fakultetin e Mjekësisë!

U themelua më 17 qershor të vitit 1969, ndërsa punën e filloi në dhjetor të po atij viti dhe ligjërata e parë u mbajt në lokalet e Fakultetit Filozofik të Prishtinës.

Portali universitar

Njoftim për studentët që kalojnë prej Index-it në ID kartelë

Të nderuar student, ju që jeni me Index dhe keni aplikuar dhe jeni fotografuar për ID kartelë, për marrjen e ID kartelave do të njoftoheni me kohë në ditët në vijim.

Përcjellni njoft...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen të gjithë kandidatet të cilët kanë aplikuar në konkursin e shpallur me 13.01.2015 për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Mjekësisë e të cilët janë të pak...

Më shumë

Afati për aplikim në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës

Më shumë

Apliko për të fituar 1000 Euro burse!

IPKO Foundation ka hapur aplikacionin për progra...

Më shumë

Njoftim për ditën informuese për Bursa në Programin Eraweb

Me: 9 Mars 2015
Ora: 11:00 – 12:00
Vendi: Biblioteka Kombëtare e Kosovës
Mbahet Dita Informues për Bursa në programin Eraweb

Eraweb është një progam që mun...

Më shumë