Mirësevini në Fakultetin e Mjekësisë!

U themelua më 17 qershor të vitit 1969, ndërsa punën e filloi në dhjetor të po atij viti dhe ligjërata e parë u mbajt në lokalet e Fakultetit Filozofik të Prishtinës.

Portali universitar

Raportet e komisioneve recenzuese për angazhimin e stafit akademik 2015/16


Më shumë

Orari i ushtrimeve për vitin shkollor 2015/2016

Orari i ushtrimeve për vitin shkollor 2015/2016

Më shumë

Njoftim për shtyrje të afatit të regjistrimit të semestrit

Më shumë

Orari i Ligjëratave për vitin shkollor 2015/16

Orari i Ligjëratave për vitin shkollor 2015/16

Mjek...

Më shumë

Njoftim për shtyrje të afatit të regjistrimit të semestrit

Më shumë