Mirësevini në Fakultetin e Mjekësisë!

U themelua më 17 qershor të vitit 1969, ndërsa punën e filloi në dhjetor të po atij viti dhe ligjërata e parë u mbajt në lokalet e Fakultetit Filozofik të Prishtinës.

Portali universitar


Vizitë në Geisel School of Medicine në Dartmouth & Dartmouth Hitchcock Medical Center (DHMC) NH, SHBA

Më shumë

Njoftim për mbrojtje publike të punimit të diplomës Master

Njoftojmë të interesuarit se Dr.Albiona Rashiti 21.06.2016 në ora 11.00 në dekanat, e mbron punimin e masterit Menaxhment shëndetësor me titull:“ Gjendja aktuale dhe mundësitë e kujdesit dytë...

Më shumë

Njoftim për mbrojtje publike të punimit të diplomës Master

Njoftojmë të interesuarit se Dr.Donika Dragidella dhe Dr.Lulëjeta Ferizi - Shabani 22.06.2016 në ora 11.00 në dekanat, e mbrojn punimin e masterit Menaxhment shëndetësor me titull:“ Menaxhimi...

Më shumë

Njoftim për shpallje të konkursit "Projekte te vogla shkencore 2016" - faza e dytë

Më shumë

Mbrotja e Doktoratës së Ass. Dr. Linda Dula në Fakultetin e Mjekësisë, të udhëhequr nga mentori Prof. Asoc. Kujtim Shala.

 Mbrotja e Doktoratës së Ass. Dr. Linda Dula në Fakultetin e Mjekësisë, të udhëhequr nga mentori Prof. Asoc. Kujtim Shala.

Më shumë