Afati i nëntorit 2022/23

29 Nëntor 2022
SHARE

 Hapja e SEMS-it për paraqitjen e provimeve do të bëhet nga data 29/11/2022  deri  05/12/2022

Tërheqja e shortit për studentet me Indeks do të bëhet në datën 7 dhjetor 2022

Provimet e lëndëve të mëdha klinike (për shkak të specifikave që i kanë), mund të fillojnë të mbahen 7 ditë para datës së prezantuar në orar

Data e fundit për vendosjen e notave në SEMS nga profesorët është data 21 dhjetor 2022!

Studentet kane te drejt ti paraqesin 2 provime

Afati i nëntorit 2022