Mëso më shumë për e-Karrierën dhe si të avancohesh në veprimtarinë që e ke përzgjedh.

Exploro Fakultetin.

Planprogramet

Bachelor, Master dhe Doktoraturë

Lexo më shumë

Programet

Studimet bazike, Studimet pasdiplomike

Lexo më shumë

Dokumente

Informata të rëndësishme për studentë

Lexo më shumë

Bashkohu me ne në rrjete sociale.

Disa fjalë nga studentët tanë.

Ikumi Ishidate

Happy Student
I will never forget the time I spent in Prishtina. I believe that applying to PISU was definitely one of the best decisions I've made during my master program.

Gylymser Hoxhaj

Happy Student
International Summer university of Prishtina, is one of the best experiences which every student of Kosovo should undergo.