AKTIVITETET E STUDENTËVE TË FAKULTETIT TË MJEKËSISË GJATË VITIT 2021

18 Shkurt 2022
SHARE

Gjatë vitit 2021 aktivistët studentor janë angazhuar që të përfaqësojnë sa më mirë interesat e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë. Krahas studimeve, studentët kanë organizuar disa aktivitete e trajnime të ndryshme, ndër të cilat:

  • Rregullimi i hapësirës para Bibliotekës së Fakultetit të Mjekësisë e cila tani shfrytëzohet si pushimore nga studentët.
  • Me inicativën e studentëve, në bashkëpunim me Menaxhmentin e Dekanatit të Fakultetit, janë siguruar donacione për pajisjen me Wi-Fi dhe digjitalizimin e Bibliotekës.
  • Me angazhimin e studentëve të të gjitha njësive akademike janë larguar tarifat për të gjithë ata që e regjistrojnë semestrin për herë të parë.
  • Përmes Organizatës së Studentëve të Mjekësisë së Kosovës (KOMS) janë organizuar :
  1. Shkolla për mjekët e rinj – punëtori për leximin e EKG
  2. Diskutim për Ditën Botërore të Ndërgjegjësimit për kancerin
  3. Vullnetarët e KOMS, studentë të Fakultetit të Mjekësisë, iu bashkuan task-forcës për vaksinimin anti-COVID19
  4. Diskutim për Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë për të promovuar parandalimin e aksidenteve në punë dhe sëmundjeve të lidhura me punën në të gjithë botën.  
  5. Trajnime për vetëdijësim të kancerit të gjirit
  6.  Workshop “In the Clinics”