Studimet bazike

Fakulteti i Mjekësisë ofron pesë programe studimi prej te cilave tre janë studime të integruara dhe dy programe janë studime themelore.

Studime të integruara:

  • Mjekësi e përgjithshme me kohëzgjatje 6 vite - titulli i fituar është Doktor i  Mjekësisë
  • Stomatologji me kohëzgjatje 6 vite - titulli i fituar është Doktor i Stomatologjisë   
  • Farmaci me kohëzgjatje 5 vite - titulli i fituar është Magjistër i Farmacisë
     

 

 Studimeve  themelore janë:

  • Fizioterapi me kohëzgjatje 3 vite - titulli i fituar është Bachelor i Fizioterapisë
  • Infermieri me kohëzgjatje 3 vite - titulli i fituar është Bachelor i Infermierisë