Dokumente dhe Rregullore
Punimi i temes Master
Publikuar më:29/04/2024 Shkarko
PROJEKT PROPOZIMI PËR TEMË MASTER
Publikuar më:29/04/2024 Shkarko
Strategjia Zhvillimore e Fakultetit te Mjekësisë për periudhën 2016-2020
Publikuar më:11/02/2022 Shkarko
Statuti i Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar më:11/02/2022 Shkarko
Rregullore për studime të doktoratës
Publikuar më:11/02/2022 Shkarko
Rregullore për financimin e veprimtarisë kërkimore - shkencore, artistike dhe sportive në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar më:11/02/2022 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2019
Publikuar më:11/02/2022 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2018
Publikuar më:11/02/2022 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2017
Publikuar më:11/02/2022 Shkarko
Raporti i punës së Menaxhmentit të Fakultetit të Mjekesisë për Vitin 2016
Publikuar më:11/02/2022 Shkarko
RREGULLORE PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA NGACMIMI SEKSUAL DHE NGA NGACMIMI NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS
Publikuar më:21/04/2022 Shkarko