Studimet pasdiplomike

Fakulteti i Mjekësisë ofron programe të studimeve master dhe studime të doktoratës


Studimet Master janë:

  • Edukimi në Kujdesin Shëndetësor me  kohëzgjatje dy vjeçare - titulli i fituar është Master në Edukimi në Kujdesin Shëndetësor MSc
  • Fizioterapi me  kohëzgjatje dy vjeçare- titulli i fituar është Master i Fizioterapisë MSc

 

Studimet e doktoratës janë me  kohëzgjatje tri vjeçare.

  • Mjekësia Paraklinike
  • Mjekësia Klinike
  • Stomatologjia
  • Biomjekësia Eksperimentale
  • Shëndeti Publik