Zgjedhjet për Senator 2024

19 Prill 2024
SHARE

N J O F T I M

 

Njoftohet personeli Akademik, se zgjedhjet për Senator përsëriten për dy kandidatët me të votuar, dhe votimi për anëtar të Senatit nga personeli Akademik fillon në ora 8:00 deri në ora 16: 00 me datë 22.04.2024 (ditë e Hënë).

Vendvotimi do të organizohen në katin përdhes në Holl të Dekanatit, ku të pranishëm do të jenë vëzhgues dhe monitorues të procesit zgjedhor.

·        Vota duhet të jetë fizike (nuk lejohet votim elektronik apo me postë).

·        Votuesi duhet të ketë me vete stilolaps, dhe dokument identifikimi.

 

Vendvotimi në Holl të Dekanatit në katin përdhes.

 

Komisioni zgjedhori i Fakultetit KZF.