Njoftim për Mbrojtjen Publike të Punimit të Doktoratës për Dr.Afërdita Goçi dhe Dr.Edita Goranci

04 Qershor 2024
SHARE

NJOFTIM

Njoftohën të gjithë të interesuarit se më datë 10 Qershor 2024 duke filluar nga ora 9.00, në lokalet e Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë,Dr.Afërdita Goçi mbron publikishtë punimin e Doktoratës me titull:’’Pasojat afatgjate të traumave të luftës dhe roli potencial i gjeneve kandidate TPH2 dhe HTR1A në shfaqjen e Çrregullimit të Stresit Post Traumatik ”.

 

Punimi i Doktoratës do të mbrohët para komisionit në përbërje:

1.Prof.Ass.Dr.Nexhmedin Shala – kryetar,

2.Prof.Asoc.Dr.Ramadan Sopi - anëtar,

3.Prof.Asoc.Dr.Valbona Alikaj- anëtar ( Univerisiteti i Mjekësisë Tiranë )

Mentor i temës së Doktoratës është Prof.Asoc.Dr.Afrim Blyta

 

NJOFTIM

Njoftohën të gjithë të interesuarit se më datë 10 Qershor 2024 duke filluar nga ora 12 00 , në lokalet e Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë, Dr.Edita Goranci mbron publikishtë punimin e Doktoratës me titull:Ndërlidhja në mes të vaksinimit kundër fruthit dhe incidencës së sëmundjes si dhe evaluimi i imunitetit pasvaksinal ”.

 

Punimi i Doktoratës do të mbrohët para komisionit në përbërje:

1.Prof.Dr.Naser Ramadani– kryetar,

2.Prof.Dr.Sefedin Muçaj-anëtar

3. Prof.Dr.Enver Roshi - anëtar ( Univerisiteti i Mjekësisë Tiranë )

Mentor i temës së Doktoratës është Prof.Asoc.Dr.Isme Humolli