Njoftim për Mbrojtjen Publike të Punimit të Doktoratës për Dr.Edmond Komoni

12 Qershor 2024
SHARE

N  J  O  F  T  I  M

 

Njoftojmë të interesuarit se Dr.Edmond Komoni me datën 19.06.2024 në ora 11:00 në Fakultetin e Mjekësisë  e mbron punimin e disertacionit, me titull:“Efekti i terapisë imunomodulatore te pacientët me sklerozë multiple dhe CVOD-19 në Kosovë: karakteristikat klinike, serologjike dhe prognoza“

 

Komisioni  në përberje:

1.Prof.Ass.Dr. Nexhmedin Shala- kryetar,

2.Prof.Ass.Dr. Valbona Govori - anëtare,

3. Prof.Dr. Jera Kruja-anëtare (Universiteti I Mjekësisë Tiranë )

 

Mentori - Prof.Asoc.Dr. Afrim Blyta