Kandidatët për diskutim publik

09 Korrik 2024
SHARE

                                                Diskutimi publik, Master

 

Sipas rregullores  të studimeve Master 31/5/2023  me nr. 1/334 kandidati në vijim qëndron në diskutim publik 7 ditë, pas 7 ditëve nëse nuk ka vërejtje nga komisioni, kandidatët duhet të paraqiten në administratë për kompletimin e dokumentacionit për mbrojtje të temës Master.

Kandidati Lavdim Fejzullahu me temën me titull: “Perceptimi i infermierëve për edukimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesinal”- qëndron në diskutim publik 7 ditë me komisionin në përbërje:

1.Prof.Dr. Naim Jerliu-Kryetar,

2.Prof. Dr. Sefedin Muçaj-Mentor,

3. Prof. Ass.Dr. Elvana Podvorica–Anëtare

Sipas rregullores së re të studimeve master 31/5/2023  me nr. 1/334 kandidat-ja në vijim qëndron në diskutim publik 7 ditë, pas 7 ditëve nëse nuk ka vërejtje nga komisioni, kandidat-ja duhet të paraqiten në administratë për kompletimin e dokumentacionit për mbrojtje të temës Master.