Takimi me Esther Mary D’Arcy, Kryetare e Konfederatës Botërore të Fizoterapeutëve (WCPT)-Regjioni Europë.

01 Korrik 2020
SHARE

Është organizuar poashtu, konferenca e parë me titull: "ETIKA NË FIZIOTERAPI", e mbajtur pas pranimit në WCPT, e organizuar nga Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës, Dekanati i Fakultetit të Mjekësisë dhe Ministria e Shëndetsisë.