Bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit të Mjekësisë dhe Odës së Mjekëve të Kosovës

03 Dhjetor 2021
SHARE

Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Fakultetit të Mjekësisë dhe Odës së Mjekëve të Kosovës lidhur me vlerësimin e lëndëve në Komitetet Etike, gjegjëse; Komiteti Etiko Shkencor i Fakultetit të Mjekësisë dhe Komisioni për Çështje Etike i OMK-së.