Tryeza e rrumbullakët:"Cilësia e studimeve në FM-UPHP dhe strategjia nacionale për ruajtjen e funksionalitetit të sistemit shëndetësor të Kosovës".

09 Dhjetor 2021
SHARE

Fakulteti i Mjekësisë në bashkëpunim me Odën e Mjekëve të Kosovës organizoi me sukses Tryezën e rrumbullakët me titull:

"Cilësia e studimeve në FM-UPHP dhe strategjia nacionale për ruajtjen e funksionalitetit të sistemit shëndetësor të Kosovës".

Në këtë tryezë morrën pjesë: Ministri i Shëndetësisë, Prof. Dr. Rifat Latifi; Rektori i UPHP, Prof. Dr. Naser Sahiti; zv. Ministre e MASHT, z. Maloku-Bërdyna; Këshilltari për shëndetësi i Kryeministrit te R. së Kosovës, Dr. Jusuf Ulaj; Drejtori i Agjensionit të Akreditimit, z. Naim Gashi; përfaqësues të KSHC-së, Prof. Krenare Pireva-Nuci dhe Prof. Ass. Rozafa Koliqi-Lila; Drejtorit i SHSKUK, Dr. Valbon Krasniqi; Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Dr. Pleurat Sejdiu; Kryetari Odës së Farmacistëve të Kosovës, z. Arianit Jakupi; Prorektori për cilësi, Prof. Ass. Dr. Elton Bahtiri; Podekanët: Prof. Ass. Pranvera Breznica, Prof. Ass. Dr. Fatos Sada, Prof. Ass. Dr. Valon Krasniqi; Koordinatori për Shkencë, Prof. Ass. Armond Daci; Koordinatori për zhvillim akademik, Ass. Denis Raka; Kryesuesi i Bordit për Shkollim specialistik, Ass. Dr. Edmond Haliti, profesorë të FMUPHP; perfaqësues të specializantëve dhe kryetari i Këshillit studentor të FMUPHP etj.