Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” sot promovoi 15 doktorë të shkencave nga Fakulteti Filozofik, Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe i Fakulteti i Edukimit

13 Tetor 2022
SHARE

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” sot promovoi 15 doktorë të shkencave nga Fakulteti Filozofik, Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe i Fakulteti i Edukimit.