Dekanët e Fakultetit të Mjekësisë nga themelimi deri sot

 

 

Doc. Dr. Osman Imami
(Shkup 1936 - New York 1996)
Dekani i parë FM, Mandati: 1969-1973

Doc. Dr. Musa Haxhiu
(Pejë, 1939 Ohio-SHBA 2007)
Dekan - Mandati: (1973 – 1975)
 

Doc. Dr. Izedin Osmani
(Prishtinë 1924-Prishtinë 2011)
Dekan - Mandati: (1975- 1977)
 

Doc. Dr. Gazmend Shaqiri , Kirurg Vaskular
(Shkodër, 1936 – Prishtinë, 2019)
Dekan Mandati: (1977 – 1979)
 

Prof. Dr. Talat Pallaska, Orl
(Gjakovë, 1930 – Prishtinë, 2011)
Dekan Mandati: (1979 – 1981)
 

Doc. Dr. Mehmet Begraca
(Lushnje, 1934- Prishtinë, 2010)
Dekan, Mandati (1981-1983)
 

Doc. Dr. Bozhidar Çollakoviq
(Polac, Skenderaj 1931, - Beograd, 2008)
Dekan: Mandati: 1983-1985
 

Prof. Dr. Muharren Gashi
(Tërnovc, 1936- Prishtinë, 2019)
Dekan Mandati: 1985-1987
 

Prof. Dr. Ymer Koçinaj
(Vërmicë - Prizren ,1933 – Prishtinë, 2015)
Dekan: Mandati (1987 – 1989)
 

Prof. Dr. Alush A. Gashi
(Prigodë, Istog 1950)
Dekan, Mandati: (1989- 1991)
 

Prof Dr. Zejnel Y. Kelmendi
(Preshevë 1937 - )
Dekan Në Dy Mandate (1992-1996)
 

Prof. Dr. Hashim Maloku
(Podujevë 1945 -1998)
Dekan: Mandati (1997-1998)
 

Prof Dr. Mazllum Belegu
(Pejë 12 Prill 1945 - )
Dekan: Mandati (1999-2000)
 

Prof. Dr. Riza R.Binishi, Kirurg Abdominal
(Gjakovë 1938-2011)
Dekan: Mandati: 2001-2003
 

Prof Dr. Bajram H. Nuraj
(Racaj, Gjakovë 1954- )
Dekan, Mandati 2004-2006
 

Prof. Dr. Isuf I.Dedushaj
(Vuthaj, Plavë, Mali I Zi 1951 - )
Dekan: Mandati (2006-2007)
 

Prof. Dr. Qazim H. Hysenaj
(Kastriot, Drenicë, 05 Qershor 1957 - )
Dekan; Mandati (2007- 2009)
 

Prof. Dr. Gani Bajraktari
Skenderaj, 29 Dhjetor 1964 - )
Dekan: Mandati (2009-2011)
 

Prof. Ass. Dr. Naim Haliti, Mjeko-Ligjor
Dumnicë Podujevë 03 Prill 1970 - )
Dekan: Mandati 2011-2014
 

Prof. Dr. Salih H. Ahmeti
(Molliq, Gjakovë, 1957 - )
Dekan: Mandati (2014-2016)
 

Prof. Dr. Suzana Manxhuka–Kërliu, Patologe
(Shkup, 14 Prill 1959- )
Dekane: Mandati (2016 -2020)